reinterpret_cast c++ nasıl kullanılır?

Bu, uzmanlarımızın zaman zaman aldığı bir sorudur. Şimdi, ilgilenen herkes için eksiksiz bir ayrıntılı açıklama ve cevabımız var!

Sordu: Myron Schultz III
Puan: 4.4/5(12 oy)

reinterpret_cast, C++'da kullanılan bir tür yayınlama operatörüdür.

  1. Sınıf birbiriyle ilişkili olsun ya da olmasın, herhangi bir türden başka bir işaretçinin bir işaretçisini dönüştürmek için kullanılır.
  2. İşaretçi tipi ve işaretçi tarafından işaret edilen verilerin aynı olup olmadığını kontrol etmez.

reinterpret_cast güvenli mi?

Bu tamamen zararsız , ancak kesinlikle taşınabilir değil - imzasız char* işaretçisini kaldırmaya çalıştığınızda char*'dan unsigned char*'a bir reinterpret_cast'in programınızı çökertmeyeceğinin garantisi yoktur.

C tarzı oyuncu kadrosu nedir?

C-stili (T)ifade dökümünün şu anlama geldiğine dikkat edin: ilkini gerçekleştirmek için aşağıdakiler mümkündür: bir const_cast , bir static_cast , bir static_cast ve ardından bir const_cast , bir reinterpret_cast veya bir reinterpret_cast ve ardından bir const_cast . Bu kural (T) ifadesini yalnızca güvenli olmayan bir döküm gerçekleştirmek için kullanıldığında yasaklar.reinterpret_cast const'ı kaldırabilir mi?

bu reinterpret_cast operatörü, const'ı atmak için kullanılamaz ; bu amaçla const_cast kullanın. reinterpret_cast operatörü, işaretçiler arasında aynı sınıf hiyerarşisindeki farklı sınıflara dönüştürmek için kullanılmamalıdır; bu amaç için statik veya dinamik bir döküm kullanın.

C++'da cast nasıl yazılır?

Typecasting, tek bir işlem için int gibi bir tür değişkenin başka bir tür, bir karakter gibi davranmasını sağlar. Bir şeyi daktilo etmek için, basitçe gerçek değişkenin hareket etmesini istediğiniz değişken türünü gerçek değişkenin önüne parantez içinde koyun . (char)a, 'a' işlevini char olarak yapacaktır.

C++'da reinterpret_cast | C++'da reinterpret_cast Nerede Kullanılır?

44 ilgili soru bulundu

C++ ile yayınlayabilir misiniz?

Döküm bir Dönüştürme işlemi burada veriler bir türden diğerine değiştirilebilir. C++'ın iki tür dönüştürmesi vardır: Örtülü dönüştürme: Dönüştürmeler, programcının müdahalesi olmadan derleyici tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir.

C++ referans değişkeni nedir?

Referans değişkeni zaten var olan değişkenin alternatif adı . Başka bir değişkene atıfta bulunmak için değiştirilemez ve bildirim sırasında başlatılmalıdır ve NULL olamaz. '&' operatörü, referans değişkeni bildirmek için kullanılır.

Reinterpret_cast'i ne zaman kullanmalıyım?

reinterpret_cast, C++'da kullanılan bir tür yayınlama operatörüdür.

  1. Sınıf birbiriyle ilişkili olsun ya da olmasın, herhangi bir türden başka bir işaretçinin bir işaretçisini dönüştürmek için kullanılır.
  2. İşaretçi tipi ve işaretçi tarafından işaret edilen verilerin aynı olup olmadığını kontrol etmez.

Reinterpret_cast null döndürebilir mi?

Bir reinterpret_cast'in sonucu güvenli bir şekilde olamaz orijinal türüne geri çevrilmekten başka bir şey için kullanılamaz. ... reinterpret_cast operatörü, bir boş gösterici değerini hedef türünün boş gösterici değerine dönüştürür.


const niteleyicisini nasıl kaldırırım?

Bir nesnenin const niteleyicisini açıkça kaldırmak için, const_cast olabilir kullanılabilir.

C'de Statik_cast var mı?

C* yolda değil bu nedenle static_cast derleme zamanı hatası üretecektir.

C++'da C tarzı yayınları kullanmalı mıyım?

C++ derleyicisi o kadar nazik değil. C'den farklı olarak, C++ derleyicisi bir void * tipine örtük dönüştürmelere izin verir, ancak bir void * tipinden FROM dönüştürmek için açık bir döküm gerekir. ... Bu işe yarayacak, ancak bu tarz bir oyuncu kadrosu tavsiye edilmez C++'da. Oyuncularımızın amacını tanımlamamıza izin veren daha açık yöntemler var.

C tarzı yayınların nesi var?

Yeni tarz oyuncu kadrosunu tanıtmanın ikincil bir nedeni, C tarzı oyuncu kadrosunun fark etmek çok zor bir programda. Örneğin, sıradan bir düzenleyici veya kelime işlemci kullanarak yayınları kolayca arayamazsınız. C tarzı atışların bu neredeyse görünmezliği özellikle talihsizdir çünkü potansiyel olarak zarar vericidirler.


static_cast ve Reinterpret_cast arasındaki fark nedir?

static_cast yalnızca aşağıdaki gibi dönüşümlere izin verir int sınıf işaretçisini türetilmiş sınıf işaretçisine kaydırmak veya temel almak için. reinterpret_cast her şeye izin verir, bu genellikle tehlikeli bir şeydir ve normalde reinterpret_cast nadiren kullanılır, tipik olarak işaretçileri tamsayılara dönüştürmek veya bir tür düşük seviyeli bellek manipülasyonuna izin vermek için kullanılır.

Reinterpret_cast atabilir mi?

Hayır, ne reinterpret_cast ne de C tarzı döküm eşdeğeri herhangi bir kontrol yapmaz, bu nedenle kendi başlarına bir istisnaya neden olamazlar. Açıkçası, her iki yapı da olabildiğince güvensiz olduğundan, ap sonuç işaretçisinin referansının kaldırılması tanımsız davranışa neden olabilir.

C++'da static_cast int nedir?

C++Sunucu Tarafı ProgramlamaProgramlama. static_cast normal/sıradan tür dönüşümü için kullanılır . Bu aynı zamanda örtük tipte zorlamadan sorumlu olan kadrodur ve ayrıca açıkça çağrılabilir. Float'ı int'ye, char'ı int'ye çevirmek gibi durumlarda kullanmalısınız. Bu, ilgili tip sınıflarını yayınlayabilir.

static_cast ve Dynamic_cast arasındaki fark nedir?

static_cast - Bu, aşağıdakiler için kullanılır: normal/sıradan tür dönüştürme . ... dynamic_cast −Bu döküm, polimorfizmi işlemek için kullanılır. Yalnızca türetilmiş bir sınıfa yayın yaparken kullanmanız gerekir. Bu, yalnızca temel sınıftan türetilmiş sınıfa yayın yaptığınızda kalıtımda kullanılacaktır.


örtük dönüştürme nedir?

Örtülü Tür Dönüşümü aynı zamanda 'olarak da bilinir. otomatik tür dönüştürme '. Kullanıcıdan herhangi bir harici tetikleyici olmadan derleyici tarafından kendi başına yapılır. ... Değişkenlerin tüm veri türleri, en büyük veri türüne sahip değişkenin veri türüne yükseltilir.

T beden nedir?

size_t yalnızca 0 ve 0'dan büyük tamsayı değerleri atayabilen işaretsiz bir tamsayı veri türü . Herhangi bir nesnenin boyutunun baytlarını ölçer ve sizeof operatörü tarafından döndürülür. const, size_t'nin sözdizimi temsilidir, ancak const olmadan programı çalıştırabilirsiniz.

C++'da Const_cast kullanımı nedir?

const_cast (şimdiki değeri) değişkenlerin sabitliğini ortadan kaldırmak için kullanılır . Aşağıda const_cast hakkında bazı ilginç gerçekler bulunmaktadır. 1) const_cast, const üye işlevi içindeki const olmayan sınıf üyelerini değiştirmek için kullanılabilir.

İşaretçi iki kez silindiğinde ne olur?

İki işaretçi olduğunda 'aynı belleği iki kez silme' hatasının olabileceğini biliyorum. aynı dinamik olarak tahsis edilmiş nesneyi adresle . İşaretçilerden birine silme işlemi uygulanırsa, nesnenin belleği ücretsiz depoya döndürülür. İkinci işaretçiyi daha sonra silersek, ücretsiz mağaza bozulabilir.


Tip punning C++ nedir?

Tip puntalama Bir programlama dilinin, bir türü farklı bir tür olarak ele almak için tür sistemini kasıtlı olarak altüst etme olasılığı . C++'da tip punning yapmanın tipik bir yolu, bir birliğin üyesini, yazıldığı türden farklı bir tiple okumaktır.

Neden C++'da referans değişkeni tanıtıyoruz?

C++ referansları o değişkende depolanan orijinal verileri okumak veya değiştirmek için kullanabileceğiniz bir değişken için ikinci bir ad oluşturmanıza olanak tanır . ... Daha kolay kodlama java stili verir, whrein, veriler işaretçi karmaşıklığını kullanmadan referans olarak iletilebilir.

Referans değişken nedir? C++'da başlıca kullanımı nedir?

Bir referans değişkeni bir belirli bir sınıfın bir nesnesine işaret eden değişken , bir nesnenin değerine erişmenizi sağlar. Nesne, değiştirebileceğiniz değerleri tutan bileşik bir veri yapısıdır. Bir referans değişkeni kendi değerlerini saklamaz.